Czynności notarialneZakres czynności notarialnych określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zmianami).


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządzanie aktów notarialnych;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządzanie poświadczeń;
 3. doręcznie oświadczeń
 4. spisywanie protokołów;
 5. sporządzanie protestów weksli i czeków;
 6. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 8. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządzanie i inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.


Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.


Wszelkie informacje na temat dokonywanych czynności notarialnych, wysokości opłat i niezbędnych dokumentów udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszam

Kontakt


Tel. kom: +48 609454576

Tel./fax. 13 4311461


E-mail: notariuszgalewicz@poczta.onet.pl

Adres:

38-400 Krosno

ul. Franciszkańska 19/5


Mapa dojazdu - Łukasz Galewicz Notariusz

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 - Krosno ul. Franciszkańska 19/5.

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze dnia w tym również w sobotę po uprzednim uzgodnieniu.