Zakres usług


 1. sporządzanie aktów notarialnych;
  • a) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządzanie poświadczeń;
 3. doręcznie oświadczeń
 4. spisywanie protokołów;
 5. sporządzanie protestów weksli i czeków;
 6. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 8. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządzanie i inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zapraszam

Kontakt


Tel. kom: +48 609454576

Tel./fax. 13 4311461


E-mail: notariuszgalewicz@poczta.onet.pl

Adres:

38-400 Krosno

ul. Franciszkańska 19/5


Mapa dojazdu - Łukasz Galewicz Notariusz

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 - Krosno ul. Franciszkańska 19/5.

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze dnia w tym również w sobotę po uprzednim uzgodnieniu.